Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Informacja produktowa (ESPI)

04.12.2018 17:30

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr34/2018


Data sporządzenia: 2018-12-04
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Aktualizacja daty premiery >observer_ na Nintendo Switch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje, że powziął w dniu dzisiejszym decyzję o ustaleniu nowej daty premiery swojej gry „>observer_”(dalej jako „Gra”) w wersji na platformę Nintendo Switch. Gra ta będzie mieć swoją premierę w lutym 2019 roku. Zmiana daty jest związana z zaplanowaną kampanią promocyjną dla tego tytułu.

O pracach nad Grą i pierwotną datą jej premiery Emitent informował raportami bieżącymi nr 21/2018 z 16 lipca 2018 r. i 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. W ocenie Emitenta sprzedaż gry ">observer_" na platformie Nintendo Switch będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-04Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony