Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Przyznanie opcji na akcje (ESPI)

04.12.2018 18:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr64/2018
Data sporządzenia:2018-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przyznanie opcji na akcje
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej (…), zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja, że Rada Dyrektorów Spółki zatwierdziła przyznanie 6.203.000 opcji na akcje kierownictwu i pracownikom Spółki w cenie wykonania wynoszącej 0,1475 GBP za opcję. Wśród odbiorców opcji na akcje były osoby pełniące funkcje zarządcze zgodnie ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w załączniku do niniejszego komunikatu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com.
Załączniki
PlikOpis
64 2018_załącznik.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 64/2018Date: 2018-12-04Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Stock Options Grant


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”) is listed on the AIM in UK,
the Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the Company’s Board of
Directors have approved the granting of 6,203,000 stock options to
senior executives and staff employees of the of the Company at a strike
price of
podstrony