Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Przyjęcie opcji na akcje (ESPI)

04.12.2018 19:06

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr65/2018
Data sporządzenia:2018-12-04
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powiadomienia o przyjęciu opcji na akcje przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku wpłynęły do Spółki powiadomienia przekazane na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku [...], od pana Jeffrey’a Aulda - Prezesa i Dyrektora Generalnego Spółki (CEO), pani Tracy Heck - Dyrektora Finansowego (CFO) Spółki oraz pana Calvina Brackmana - Wiceprezesa ds. Relacji Zewnętrznych i Strategii Spółki.

Otrzymane powiadomienia dotyczą przyjęcia opcji na akcje Spółki w ramach programu opcji prowadzonego dla kadry zarządzającej Spółki. Powiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
notification MAR 19 (1) - Jeffrey Auld.pdf
notification MAR 19 (1) -Tracy Heck.pdf
notification MAR 19 (1) - Calvin Brackman.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 65/2018Date: 2018-12-04Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notifications concerning acceptance of a stock options by
persons discharging managerial responsibilities


Legal basis: Article 19 (3) of MAR – information about transactions
performed by persons discharging managerial responsibilities


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc ("Company")
hereby informs that on 4 December 2018 the Company received the
notifications provided pursuant to Article 19 (1) of the Regulation (EU)
No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse […] by Mr. Jeffrey Auld (Chief Executive Officer of
the Company), Mrs. Tracy Heck (Chief Financial Officer of the Company)
and Mr. Calvin Brackman (Vice President of External Relations & Strategy
of the Company).
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
The Le Gallais Building, 54 Bath Street
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-04Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony