Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Informacja produktowa (ESPI)

05.12.2018 08:25

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr35/2018


Data sporządzenia: 2018-12-05
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zakończenie procesu certyfikacji oraz data premiery early access gry „2084”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako "Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, o zakończeniu procesu certyfikacji na platformę Steam gry o tytule „2084” (dalej jako „Gra”), produkowanej i wydawanej przez spółkę Feardemic sp. z o.o. Gra ta powstała we współpracy z Emitentem.

Gra ukaże się w wersji early access 13 grudnia 2018 na platformie Steam, a pierwsza publiczna prezentacja gry odbędzie się na konferencji Cracow Games Day - Christmas 2018 współorganizowanej przez Emitenta w dniu 10 grudnia 2018r.

W ocenie Emitenta sprzedaż gry „2084” będzie mieć wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-05Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony