Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Wyrok ws. podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok (ESPI)

10.12.2018 12:37

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr29/2018


Data sporządzenia: 2018-12-10
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 22.12.2017 r., informuje, iż powziął informację o wydanym w dniu 10 grudnia 2018 r. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej „WSA”) w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej "DIAS) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 roku.
WSA uchylił zaskarżoną decyzję DIAS i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji (Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie) oraz zasądził na rzecz Spółki zwrot kosztów postępowania.
Orzeczenie w powyższej sprawie jest nieprawomocne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-10Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2018-12-10Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony