Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Zbycie akcji przez fundusze zarządzane przez Quercus TFI SA (ESPI)

18.12.2018 19:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr68/2018
Data sporządzenia:2018-12-18
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Serinus Energy plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) są notowane na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest sporządzona zgodnie z regulacjami AIM informacja o zmianie udziału Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zawiadomienie sporządzone w języku angielskim, przekazywane do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka przypomina, iż zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [...] Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 66/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.
Załączniki
PlikOpis
68 2018_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 68/2018Date: 2018-12-18Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Notification of change of the share in the total vote in
Serinus Energy plc


Legal basis: Other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Company”, “Serinus”) are listed on AIM in the UK,
the Management of the Company informs that it has published outside the
Republic of Poland information prepared under AIM regulations regarding
a change of the share of Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A. in the total vote of the Company.


The attachment to this current report contains a notification in
English, which has been filed by the Company in the UK and will also be
available on the Company’s website: www.serinusenergy.com.


The Company has published the notification of Quercus Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. prepared according to Article 69 of the Act
on Public Offering […] in its current report no. 66/2018 of 17 December
2018.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-18Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony