Zobacz wszytkie

BINARY HELIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. (ESPI)

21.12.2018 16:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2018
Data sporządzenia:2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
BINARY HELIX S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz.U 2013 poz. 1382 z późn. zm.), Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 roku do Spółki wpłynęło od Seed Capital Fund Satus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-394) przy ul. Podole 60 (dalej podmiot dominujący), zawiadomienie stosownie do art.69 ust.1 pkt.2) oraz art.69a, ust.1 pkt.3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, o zejściu poniżej 10% progu ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A.
Treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
BHX_zawiadomienie_20181221_spzoo-1.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BINARY HELIX S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)30-504
Kraków(kod pocztowy)
(miejscowość)Kalwaryjska
69 lok 9(ulica)
(numer)32 327 99 54
32 327 99 56(telefon)

(fax)biuro@binaryhelix.eu
www.binaryhelix.eu(e-mail)

(www)677-23-16-048
120754980(NIP)

(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-21SŁAWOMIR HUCZAŁAPREZES ZARZĄDU
podstrony