Zobacz wszytkie

KLON S.A.: Zwiększenie stanu posiadania ponad 25% głosów (ESPI)

27.12.2018 14:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr19/2018


Data sporządzenia: 2018-12-27
Skrócona nazwa emitenta
KLON S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd KLON SA („Spółka” „Emitent”) informuje, że w dniu 27.12.2018r. otrzymał w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od T5 Sp. z o.o., iż w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, przekroczyła w górę próg 25% udziału w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
T5 Sp. z o.o. w dniu 20.12.2018r. dokonała nabycia 2.500.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 11,9445% w kapitale zakładowym, które upoważniają do 2.500.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A., stanowiących 11,9445% ogólnej liczby głosów.

Przed powyższym zdarzeniem T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiadała 3.656.123 akcji KLON S.A., stanowiących 17,4683% w kapitale zakładowym, które upoważniały do 3.656.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON SA, co stanowiło 17,4683% ogólnej liczny głosów.

Obecnie po transakcji nabycia T5 Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 6.156.123 akcji, które stanowią 29,4129% udziału w kapitale zakładowym KLON SA i upoważniają łącznie do 6.156.123 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy KLON S.A, co stanowi 29,4129% ogólnej liczny głosów.

T5 Sp. z o.o. poinformowała, że nie występują podmioty zależne od niej, które posiadają akcje KLON SA. T5 Sp. z o.o. poinformowała również, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosów oraz , że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ustawy o ofercie.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KLON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KLON S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
77-400Złotów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowa Święta78
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony