Zobacz wszytkie

KLON S.A.: Transakcja osób blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze (ESPI)

27.12.2018 14:45

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr21/2018
Data sporządzenia:2018-12-27
Skrócona nazwa emitenta
KLON S.A.
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe�ni�ce obowi�zki zarz�dcze.
Treść raportu:
Zarząd KLON SA („Emitent”) informuje, iż w dniu 27 grudnia 2018r. otrzymał w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta od MERA S.A., będącej osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta Adamem Konecznym oraz członkami Rady Nadzorczej Emitenta Panem Rolandem Steyer i Panią Anetą Narejko.
Treść powiadomienia Emitent przekazujemy w załączniku do niniejszego raportu
Załączniki
PlikOpis
20181227132740285.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony