Zobacz wszytkie

Bowim: Umowa o finansowanie dostawców z Bankiem Pekao SA (ESPI)

28.12.2018 11:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr53/2018


Data sporządzenia: 2018-12-28
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 14 grudnia 2018 roku Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców (dalej: „Umowa”) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”).

Umowa została zawarta w związku z wygaśnięciem Umowy eFinancing o Finansowanie Dostawców z 21 września 2016 roku (o jej podpisaniu Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 36/2016 z dnia 21 września 2016 roku). Wygaśnięcie i odnowienie umów wystąpiło na skutek stosowanych przez Bank procedur.

Na podstawie Umowy Bank udostępni Spółce finansowanie w postaci prefinansowania należności Emitenta powstałych w związku z realizacją umów wykonawczych w zakresie Umowy ramowej z PGNiG S.A z przeznaczeniem na zabezpieczenie płatności wobec zaakceptowanych przez bank dostawców realizujących zamówienia Spółki na rzecz przytoczonych powyżej umów wykonawczych.

Odnawialny limit finansowania w wysokości 2.000.000,00 EUR obowiązuje do dnia 30 listopada 2020 roku, a ostateczny termin spłaty Wierzytelności sfinansowanych przez Bank nie może przekroczyć 31 maja 2021 roku. Ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia obejmują: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bieżących Spółki w Banku, weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2018-12-28Adam KidałaWiceprezes Zarządu


2018-12-28Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządupodstrony