Zobacz wszytkie

ENEA: Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C (ESPI)

29.12.2018 18:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr69/2018


Data sporządzenia: 2018-12-29
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z 24 września 2018 roku Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że 28 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. („Spółka") polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C.
Następnie Emitent powziął informację o podjęciu 28 grudnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C.
Ponadto Emitent informuje, że powziął informację od Zarządu Spółki o wydaniu 28 grudnia 2018 roku przez Spółkę polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – lidera konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 69/2018


Date of Preparation: 29 December 2018


Short Name of Issuer: ENEA S.A.


Subject: Information from the Management Board of Elektrownia Ostrołęka
Sp. z o.o. on issuing a notice to proceed with the construction of the
Ostrołęka C Power Plant


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information


Content of report:


In relation to Current Report No. 50/2018 of 24 September 2018, the
Management Board of ENEA S.A. (“the Issuer”) hereby informs that on 28
December 2018 the Issuer’s Supervisory Board adopted a resolution
whereby it granted consent to Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. (“the
Company”) issuing a notice to proceed (NTP) with the construction of the
Ostrołęka C Power Plant.


Thereafter, the Issuer received information that on 28 December 2018 the
Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company adopted a
resolution whereby it granted consent to issuing a notice to proceed
with the construction of the Ostrołęka C Power Plant.


Furthermore, the Issuer hereby informs that it received information from
the Company’s Management Board that on 28 December 2018 the Company
issued a notice to proceed with the construction of the Ostrołęka C
Power Plant for the general contractor: the Consortium of GE Power Sp. z
o.o. – the Consortium Leader and ALSTOM Power Systems S.A.S.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
enea@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-12-29Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2018-12-29Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak
podstrony