Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR (ESPI)

03.01.2019 17:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019
Data sporządzenia:2019-01-03
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomień datowanych na dzień 3 stycznia 2019 r. w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku od: spółki OÜ Blite Fund oraz Marleny Babieno o nabyciu przez spółkę OÜ Blite Fund akcji w kapitale zakładowym Bloober Team S.A.

Zakres informacji zawartych w przedmiotowych zawiadomieniach przedstawia załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienia art. 19.1 MAR.pdfZawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-03Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony