Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Informacja produktowa (ESPI)

07.01.2019 14:03

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-01-07
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Ustalenie daty premiery i ceny gry “>observer_” na platformie Nintendo Switch
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S. A. (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje, że powziął w dniu dzisiejszym informację o dacie premiery swojej gry ">observer_"(dalej jako "Gra") w wersji na platformę Nintendo Switch. Gra ta zadebiutuje na terytoriach Europy i Ameryki w dniu 7 lutego 2019 roku, natomiast na terytorium Azji będzie mieć swoją premierę w terminie późniejszym, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Cena Gry została ustalona na wyjściowym poziomie 29,99 EURO/USD, jednakże na różnych terenach Gra może mieć inne ceny.

O pracach nad Grą i datą jej premiery Emitent informował raportami bieżącymi nr 21/2018 z 16 lipca 2018 r., 25/2018 z dnia 31 sierpnia 2018r. i 34/2018 z dnia 4 grudnia 2018r. W ocenie Emitenta sprzedaż gry ">observer_" na platformie Nintendo Switch będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta za rok 2019 i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-07Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony