Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

07.01.2019 16:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-07
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raport roczny za rok 2018
Jednostkowy raport roczny - 2019-02-27

Raport półroczny I półrocze 2019
Jednostkowy raport półroczny - 2019-08-01

Raporty kwartalne
Jednostkowy raport kwartalny za Q1 2019 - 2019-04-25
Jednostkowy raport kwartalny za Q3 2019 - 2019-10-24

Podstawa Prawna: Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
biuro.zarzadu@assecobs.plwww.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-07Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2019-01-07Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony