Zobacz wszytkie

ENEA: Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy z PGE SA (ESPI)

07.01.2019 19:09

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-07
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Rozpoczęcie rozmów na temat potencjalnej współpracy w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka C
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że 7 stycznia 2019 roku Emitent oraz spółki Energa S.A. („Energa”) i PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) rozpoczęły rozmowy mogące skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy Elektrowni Ostrołęka C, który realizowany jest obecnie przez Emitenta i Energa.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 1/2019


Date of Preparation: 7 January 2019


Short Name of Issuer: ENEA S.A.


Subject: Beginning of talks on potential cooperation with regard to
construction of Ostrołęka C Power Plant


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information


Content of report:


The Management Board of ENEA S.A. (“Issuer”) hereby informs that on 7
January 2019 the Issuer and the companies Energa S.A. (“Energa”) and PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”) commenced talks which may result
in PGE’s engagement in the project of constructing the Ostrołęka C Power
Plant which is currently being implemented by the Issuer and Energa.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
enea@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-07Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2019-01-07Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak
podstrony