Zobacz wszytkie

SILVAIR INC: Uzupełnienie raportów bieżących dotyczących zawarcia umów dotyczących udostępnienia cyfrowych narzędzi Silvair, Inc. (ESPI)

09.01.2019 17:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-09
Skrócona nazwa emitenta
SILVAIR INC
Temat
Uzupełnienie raportów bieżących dotyczących zawarcia umów dotyczących udostępnienia cyfrowych narzędzi Silvair, Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W uzupełnieniu: (i) raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczącego zawarcia przez Silvair, Inc. („Emitent”) umowy dotyczącej udostępnienia cyfrowych narzędzi („Narzędzia”) Emitenta z Fulham Co., Inc., z siedzibą w Hawthorne, USA; oraz (ii) raportu bieżącego nr 17/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. dotyczącego w szczególności zwarcia przez spółkę zależną Emitenta umowy dotyczącej udostępnienia Narzędzi z Zumtobel Group AG, z siedzibą w Dornbirn, Austria, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości dodatkowe informacje dotyczące umów.

Emitent informuje, że obie umowy przewidują: (i) stałą część wynagrodzenia Emitenta / spółki zależnej Emitenta z tytułu przygotowania i aktualizacji Narzędzi, której wysokość jest mniej istotna z punktu widzenia działalności Emitenta; oraz (ii) zmienną część wynagrodzenia Emitenta / spółki zależnej Emitenta, której wysokość uzależniona jest, w szczególności od liczby urządzeń oświetleniowych uruchomionych przez kontrahenta Emitenta.

Umowy nie określają jednak szczegółowych zobowiązań stron, które pozwoliłyby na oszacowanie jej wpływu na przyszłą sytuację finansową Emitenta, w tym nie zawierają zobowiązania kontrahentów Emitenta do uruchomienia minimalnej liczby takich urządzeń. W konsekwencji, umowy mogą stanowić istotne źródło przychodów Emitenta, o ile kontrahenci Emitenta uruchomią istotną liczbę urządzeń oświetleniowych z wykorzystaniem Narządzi. Obecnie Emitent nie jest jednak w stanie ocenić liczby urządzeń uruchomionych na podstawie umów, a tym samym wysokości przychodów, które Emitent może potencjalnie uzyskać na podstawie umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SILVAIR INC
(pełna nazwa emitenta)
SILVAIR INC
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
CA94103Suite 100, San Francisco
(kod pocztowy)(miejscowość)
Market Street717
(ulica)(numer)
+48 12 376 95 98
(telefon)(fax)
office@silvair.comsilvair.com/pl
(e-mail)(www)
ndnd
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-09Adam GembalaCzłonek Rady Dyrektorów - Dyrektor Finansowy
podstrony