Zobacz wszytkie

NOWAGALA: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

10.01.2019 14:50

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-10
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala SA przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji w roku 2019 raportów okresowych:

1.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 15 maja 2019 roku.
2.Rozszerzony skonsolidowany półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany 30 sierpnia 2019 roku.
3.Rozszerzony skonsolidowany kwartalny za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 14 listopada 2019 roku.
4.Jednostkowy roczny za rok 2018 zostanie opublikowany 29 marca 2019 roku.
5.Skonsolidowany roczny za rok 2018 zostanie opublikowany 29 marca 2019 roku.

Ponadto emitent informuje, iż nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

Podstawa prawna: § 79-80 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-10Waldemar Piotrowskiprezes zarządu
2019-01-10Zbigniew Polakowskiprokurent
podstrony