Zobacz wszytkie

P.A. NOVA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku (ESPI)

15.01.2019 15:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-15
Skrócona nazwa emitenta
P.A. NOVA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

I. Raporty roczne:
Raport roczny jednostkowy za 2018 rok: 26.03.2019 r.
Raport roczny skonsolidowany za 2018 rok: 26.03.2019 r.

II. Raport półroczny:
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku: 12.09.2019 r.

III. Raporty kwartalne:
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku: 16.05.2019 r.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku: 14.11.2019 r.

Jednocześnie, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (”Rozporządzenie”), Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 80 ust.1

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.A. NOVA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
44-100Gliwice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Górnych Wałow42
(ulica)(numer)
32 400410032 4004110
(telefon)(fax)
pa-nova@pa-nova.com.plwww.pa-nova.com.pl
(e-mail)(www)
6310200417003529385
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-15Ewa BobkowskaWiceprezes Zarządu
2019-01-15Tomasz JanikWiceprezes Zarządu
podstrony