Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Moduły zakładu przetwarzania gazu w drodze do Rumunii (ESPI)

16.01.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO










Raport bieżący nr2/2019
Data sporządzenia:2019-01-16
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Moduły zakładu przetwarzania gazu w drodze do Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia, iż moduł do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz moduł do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (łącznie „Moduły”), przeznaczone do instalacji w należącej do Spółki stacji przetwarzania gazu Moftinu w Rumunii, zostały załadowane na frachtowiec, który wyruszył z Halifaxu w Kanadzie do Bremerhaven w Niemczech. W zależności od warunków pogodowych na Oceanie Atlantyckim, spodziewać się można, iż Moduły trafią do Bremerhaven w ciągu ok. 6-10 dni od wypłynięcia z portu. Następnie zostaną one przewiezione ciężarówkami do Moftinu w Rumunii w celu ich montażu, testowania i oddania do użytku.

Spółka we współpracy z Confind – rumuńską firmą realizującą kontrakt wykonawczy EPC (ang. Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Contract - EPC), prowadziła działania, które miały na celu usunięcie zaniedbań, do jakich dopuścili się w trakcie realizacji zamówienia zarówno wykonawca projektu inżynieryjnego jak i podwykonawca - producent Modułów. Obecnie Spółka koncentruje się na zapewnieniu jak najszybszego przeprowadzenia montażu Modułów, ich przetestowania i oddania do użytku. Spółka poinformuje rynek o terminie uruchomienia produkcji, gdy nastąpi dostawa Modułów, zakończenie ich instalacji i przekazanie do użytkowania.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
2 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 2/2019Date: 2019-01-16Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Processing Units in Transit to Romania


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (the “Company”) is listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the Company has confirmed
that the Low Temperature Separation (“LTS”) unit and the Triethylene
Glycol (“TEG”) unit (together, the “Units”) due for installation at its
Moftinu gas plant in Romania have been loaded onto a freighter and have
departed from Halifax, Canada, to Bremerhaven, Germany. Subject to
weather in the Atlantic during shipment, the Units are expected to
arrive in port approximately 6 to 10 days after departure. The Units
will then be trucked to the Moftinu site in Romania for final assembly,
testing and commissioning.


The Company has worked closely with Confind, the Romanian EPC
contractor, to remedy the failure of both the engineering design
contractor and the fabrication sub-contractor to honour their
contractual obligations. It is the Company’s focus to ensure that the
final assembly, testing and commission is conducted as expeditiously as
possible. The Company will inform the market of the production start-up
date once the delivery, installation and commissioning of the units has
been achieved.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com




Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-16Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony