Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Zakup akcji własnych (ESPI)

17.01.2019 11:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 16 stycznia 2019 r., w wyniku transakcji zwykłych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka nabyła na rachunek NTT System S.A. akcje własne oznaczone kodem ISIN: PLNTSYS00013 w celu dalszej odsprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat transakcji nabycia akcji:
Liczba nabytych akcji: 12 102 szt.
Średnia jednostkowa cena nabycia akcji: 2,05 PLN
Liczba głosów na walnym zgromadzeniu NTT System S.A. odpowiadająca nabytym akcjom: 12 102
Udział nabytych akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta: 0,0874%
Wartość nominalna każdej akcji wynosi: 6,00 PLN
Łączna wartość nominalna nabytych akcji: 72 612,00 PLN
Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych, po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie: 199 765 szt., co będzie stanowiło 1,4424 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

O wcześniejszych, rozliczonych transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informowała: w raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 24 lipca 2012 r, raporcie bieżącym nr 22/2012 z dnia 22 października 2012 r, raporcie bieżącym nr 28/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r., w raporcie bieżącym nr 4/2013 z dnia 26 marca 2013 r., w raporcie bieżącym nr 22/2017 z dnia 14 września 2017 roku, w raportach bieżących nr 23/2017 i 24/2017 z dnia 21 września 2017 roku, w raporcie bieżącym nr 25/2017 z dnia 22 września 2017 roku oraz w raporcie bieżącym nr 5/2018 z dnia 05 kwietnia 2018 roku.

Skup akcji własnych prowadzony jest za pośrednictwem własnego rachunku inwestycyjnego Spółki, prowadzonego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie.
Skup akcji własnych prowadzony jest w oparciu o upoważnienie wynikające z Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2015 r. oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 13 września 2017 r. o przystąpieniu do realizacji skupu akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie przewidzianym w powyższej uchwale Walnego Zgromadzenia NTT System S.A..

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-17Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-01-17Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony