Zobacz wszytkie

ENEA: Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA (ESPI)

18.01.2019 18:53

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-01-18
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z przekazaniem w raporcie bieżącym nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku do publicznej wiadomości przez spółkę zależną LW „Bogdanka” S.A. („LWB”) informacji nt. wstępnych wyników finansowych za 2018 rok, Spółka przystąpiła w ww. dacie do analizy wpływu powyższych informacji, dotyczących obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA. O zakończeniu analiz i jej efektach Emitent poinformuje niezwłocznie w trybie odrębnego raportu bieżącego.
Emitent przypomina przy tym, iż szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie za 2018 rok zostały przekazane do publicznej wiadomości przez LWB w raporcie bieżącym nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 2/2019


Date of Preparation: 18 January 2019


Short Name of Issuer: ENEA S.A.


Subject: Information on commencement of analysis to determine the impact
of preliminary financial results of the Mining area on the financial
statements of ENEA Capital Group


Legal basis: Article 17(1) MAR – confidential information


Content of report:


The Management Board of ENEA S.A. (“Company”, “Issuer”) hereby informs
that in relation to the information on preliminary financial results for
the year 2018 published by the subsidiary LW “Bogdanka” S.A. (“LWB”) in
Current Report No. 2/2019 of 18 January 2019, the Company commenced, on
the aforementioned date, analysis to determine the impact of that
information concerning the Mining area on the financial statements of
ENEA Capital Group. The Issuer will inform forthwith about the
completion of the analysis and the results thereof by way of a separate
current report.


The Issuer also informs that detailed information and explanations
concerning the preliminary financial results of the Mining area for the
year 2018 were published by LWB in Current Report No. 2/2019 of 18
January 2019.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica)(numer)
+48/061 884 5544+48/061 884 5955
(telefon)(fax)
enea@enea.plwww.enea.pl
(e-mail)(www)
777-00-20-640630139960
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-18Mirosław KowalikPrezes ZarząduMirosław Kowalik
2019-01-18Piotr OlejniczakCzłonek ZarząduPiotr Olejniczak
podstrony