Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Aneks do umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA (ESPI)

21.01.2019 17:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat


Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej z Santander Bank Polska SA

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Spółka Makarony Polskie SA w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku oraz nr 38/2017 z dnia 21 września 2017 roku, informuje że w dniu 21 stycznia 2019 roku zawarła z Santander Bank Polska SA (dawniej Bank Zachodni WBK SA) aneks do umowy kredytu inwestycyjnego unijnego.

Przedmiotem zawartego aneksu jest m.in. przedłużenie okresu uruchomienia limitu kredytowego do dnia 31 marca 2019 roku (dotychczas okres uruchomienia przypadał do dnia 31 grudnia 2018 roku) oraz zmiana harmonogramu spłaty rat.

Spłata kredytu nastąpi w 34 ratach miesięcznych począwszy od dnia 30 kwietnia 2019 roku, w następujących wysokościach: 33 raty w kwocie 0,1 mln zł każda i ostatnia 34 rata wyrównująca w kwocie 4,54 mln zł. Dotychczasowy harmonogram zakładał spłatę kredytu w 37 ratach miesięcznych płatnych od 31 stycznia 2019 roku, w następujących wysokościach: 36 rat w kwocie 0,1 mln zł każda i ostatnia 37 rata balonowa w wysokości 4,23 mln zł.
W przypadku spłaty kredytu z otrzymanego dofinansowania, harmonogram spłaty ulegnie zmianie poprzez zmianę raty balonowej. Raty spłacanego kredytu zostaną zmienione w takim stosunku do rat określonych w pierwotnym harmonogramie, w jakim kwota wykorzystanego kredytu pozostaje do kwoty udzielonego kredytu.

Aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę do Banku wniosku o wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego.

Spółki Grupy Makarony Polskie nie posiadają powiązań organizacyjnych, osobowych i kapitałowych z Santander Bank Polska S.A. (dawniej Bank Zachodni WBK SA).Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-21Beata Majewska-KarpProkurent
2019-01-21Tomasz BlatProkurent
podstrony