Zobacz wszytkie

CIECH: NWZ - podjęte uchwały: zmiany w RN (ESPI)

28.01.2019 15:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. podjętych w dniu 28 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 stycznia 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały NWZ.pdfUchwały NWZ
Resolutions.pdfResolutions

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Text of resolutions of the Extraordinary Shareholders' Meeting of CIECH
S.A. adopted on 28 January 2019


Text of the report:
podstrony