Zobacz wszytkie

KBJ S.A.: Umowa z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (ESPI)

28.01.2019 17:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Podpisanie umowy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu 1/2019 z dnia 8 stycznia 2018 r., niniejszym informuje o podpisaniu przez konsorcjum KBJ S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Dahliamatic sp. z o.o. (Konsorcjant) w dniu 28 stycznia 2019 r. umowy z Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu (Klient) na Usługi modyfikacji, utrzymania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK). Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr Z 362-34/18 (Postępowanie).

Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach Postępowania przekracza kwotę 35 mln PLN brutto, planowany okres realizacji wynosi 47 miesięcy od 01.02.2019 do 31.12.2022.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-785Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Broniewskiego3
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-28Artur JedynakPrezes Zarządu
podstrony