Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

29.01.2019 11:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-01-29
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie, działając zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (zwanego dalej: "Rozporządzeniem" - Dz.U. z 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019, rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 roku, a kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

I. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 r. - 22 maja 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - 20 listopada 2019 r.

II. Skonsolidowany raport półroczny:
- za I półrocze 2019 r. – 25 września 2019 r.

III. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny:
- za 2018 r. – 25 marca 2019 r.
- za 2019 r. – 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie Spółka informuje, że:
- na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka będzie przekazywała rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia;
- na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka zamieści w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półroczne
skrócone sprawozdanie finansowe oraz informacje o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia;
- na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka rezygnuje z publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 oraz II i IV kwartał 2019.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-29Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-01-29Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony