Zobacz wszytkie

HARPER HYGIENICS S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A. (ESPI)

29.01.2019 17:11

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-01-29
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Powołanie Członka Zarządu Spółki Harper Hygienics S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, uchwałą nr 2 powołano z dniem 29 stycznia 2019 r. do Zarządu Spółki Pana Andrzeja Kowalskiego powierzając jemu funkcję Członka Zarządu Spółki.

Pan Andrzej Kowalski złożył następujące oświadczenia:
1. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki;
2. nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
3. nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.


Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Kowalskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
Załączniki
PlikOpis
Andrzej Kowalski CV_Harper Hygienics.pdfŻyciorys Andrzej Kowalski

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
kontakt@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-29Sergejs Binkovskis CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-29Dmitrij KostojanskijPREZES ZARZĄDU
podstrony