Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

30.01.2019 10:38

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IZOLACJA
Temat


Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN S.A. z siedzibą w jAROCINIE podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

1. Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 17 maja 2019 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 22 listopada 2019 r.

2. Raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30 września 2019 r.

3. Raport roczny za 2018 r. – 30 kwietnia 2019 r.

Ponadto Spółka informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, raporty kwartalne za IV kwartał roku obrotowego 2018 oraz II kwartał roku obrotowego 2019 nie będą publikowane.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-30Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-01-30Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
podstrony