Zobacz wszytkie

HARPER HYGIENICS S.A.: Rozwiązanie umowy z Accolade PL V sp. z o.o. (ESPI)

04.02.2019 15:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-02-04
Skrócona nazwa emitenta
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat
Rozwiązanie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku trwających od grudnia 2018 r. negocjacji, w dniu 29 stycznia 2019 r. zostało zawarte ze Spółką Accolade PL V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienie, które potwierdziło sposób i warunki rozwiązania umowy najmu z dnia 11 marca 2016 r. dotyczącej pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w obiekcie zwanym BTS HARPER („Umowa Najmu”), o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 06/2016. Zgodnie z treścią porozumienia Spółka po spłaceniu określonych kwot w opisanych terminach nie będzie zobowiązana do zapłaty m.in. czynszu najmu do końca trwania umowy, tj. przez okres 10 lat od Daty Rozpoczęcia, czyli od dnia 14 lutego 2017 r., do czego byłaby zobowiązana w związku z wcześniejszym niż zakładano rozwiązaniem Umowy Najmu.

Spółka zobowiązała się również do opuszczenia wynajmowanego magazynu w maksymalnym ustalonym terminie do dnia 31 marca 2019 r.

Na wypadek niespełnienia zobowiązań Spółki określonych porozumieniem, Spółka poddała się dobrowolnej egzekucji: na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., co do obowiązku opuszczenia magazynu – przedmiotu najmu oraz na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. co do kwoty maksymalnej wynikającej z zawartego porozumienia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 84 0025 759 85 10
(telefon)(fax)
kontakt@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-04DMITRIJ KOSTOJANSKIJPREZES ZARZĄDU
2019-02-04ANDRZEJ KOWALSKICZŁONEK ZARZĄDU
podstrony