Zobacz wszytkie

EXAMOBILE S.A.: Zbycie znacznego pakietu akcji (ESPI)

08.02.2019 18:10

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019
Data sporządzenia:2019-02-08
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Zbycie znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa), Zarząd Examobile S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8.02.2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69. ust. 1 pkt 2 Ustawy od Pana Wojciecha Kozy (dalej: Akcjonariusz) o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Examobile S.A. Pełna treść otrzymanego od Akcjonariusza zawiadomienia umieszczona została w załączniku do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie WK_sprzedaż akcji EXAMOBILE_ art 69 Ust o ofercie publicznej.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EXAMOBILE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kustronia40
(ulica)(numer)
+48 797 12 13 13
(telefon)(fax)
examobile@examobile.comwww.examobile.com
(e-mail)(www)
547-21-36-689242585674
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-08Maciej Błasiak
Prezes ZarząduMaciej Błasiak
podstrony