Zobacz wszytkie

KBJ S.A.: Szacunkowe wyniki za IV kw. 2018 r. (ESPI)

08.02.2019 21:57

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.
Temat


Szacunkowe wyniki za IV kw. 2018 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd KBJ S.A. (Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Emitenta za IV kw. 2018 r.

- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi – wyniosły w IV kw. 2018 r. 10,4 mln zł, co stanowi wzrost o 22,5% w porównaniu z IV kw. 2017 r.
- EBIDTA – 2,2 mln zł za IV kw. 2018 r., to jest 10,4% mniej niż w IV kw. 2017 r.
- Zysk brutto – wyniósł w IV kw. 2018 r. 1,9 mln zł, to jest 14, 1% mniej niż w IV kw. 2017 r.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym za IV kwartał 2018 roku mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-785Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Broniewskiego3
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-02-08Artur JedynakPrezes Zarządupodstrony