Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Umowa z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (ESPI)

11.02.2019 15:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019


Data sporządzenia: 2019-02-11
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. (dalej jako „Emitent”) informuje, iż dnia 11 lutego 2019 r. doszło do zawarcia umowy pomiędzy Emitentem a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie dofinansowania projektu pn. "Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S.A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych".
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6.874.208 złotych, a całkowita wartość projektu: 15.373.228,80 złotych.
Umowa została podpisana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MŚP – Typ Projektu A, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-11Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony