Zobacz wszytkie

Bowim: Umowa z Mercus Logistyka sp. z o.o. (ESPI)

14.02.2019 14:11

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-02-14
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta umowy ramowej z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 roku Spółka powzięła informację o podpisaniu Umowy ramowej z dnia 28 stycznia 2019 roku (dalej: „Umowa”) z MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o. (dalej: „Odbiorca”), spółki zależnej i operatora logistycznego KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A..

Zawarcie Umowy jest efektem pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego przez KGHM Polska Miedź S.A.. Zawarta umowa określa warunki udzielania i realizacji zamówień na dostawy wyrobów hutniczych przez Spółkę. Zgodnie z Umową szacowana maksymalna wartość dostaw została określona na 85.500.000,00 PLN netto, a Odbiorca może udzielać zamówień w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia zawarcia Umowy. Umowa obowiązuje od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-14Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2019-02-14Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu
podstrony