Zobacz wszytkie

NOWAGALA: Zmniejszenie stanu posiadania akcji (ESPI)

25.02.2019 13:38

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-02-25
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o 2% ogólnej liczby głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Ceramika Nowa Gala SA (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emertytalnego Allianz Polska SA, zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej „OFE”) , iż w wyniku transakcji w dniu 11.02.2019 roku na akcjach Spółki, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach OFE zmniejszył się o 2%.
Przed transakcją na rachunkach OFE zapisanych było 6 047 477 akcji, stanowiących 12,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 6 047 477 głosów z akcji stanowiących 12,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Po transakcji stan na rachunku zmniejszył się do 4 823 226 akcji, stanowiących 10,29 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 4 823 226 głosów z akcji stanowiących 10,29 % udziały w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

CERAMIKA NOWA GALA SA
(pełna nazwa emitenta)
NOWAGALAMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-200Końskie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ceramiczna1
(ulica)(numer)
041 39 01 100041 39 01 102
(telefon)(fax)
info@nowa-gala.com.plwww.nowa-gala.com.pl
(e-mail)(www)
658-10-02-540290556362
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Waldemar Piotrowskiprezes zarządu
2019-02-25Zbigniew Polakowskiprokurent
podstrony