Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Serinus złożył pozew za opóźnienia dotyczące zakładu przetwarzania gazu Moftinu (ESPI)

25.02.2019 18:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-02-25
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Serinus złożył pozew za opóźnienia dotyczące zakładu przetwarzania gazu Moftinu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") informuje, że należący do Spółki (w 100%) podmiot zależny Serinus Energy Canada Inc. złożył pozew przeciwko spółkom Aval Engineering Inc. z siedzibą w prowincji Alberta i Kocken Energy Systems Incorporated z siedzibą w prowincji Nowa Szkocja oraz ich dyrektorom i decydentom. Pozew dotyczy roszczeń odszkodowawczych o wartości przekraczającej 25,4 mln USD w związku z niewypełnieniem kontraktu, niegospodarnością oraz sprzeniewierzeniem środków przekazanych przez Serinus. Działanie to doprowadziło do wielokrotnych opóźnień w dostarczeniu gotowych modułów do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation - LTS) i do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol - TEG) niezbędnych do ukończenia przez Spółkę zakładu przetwarzania gazu Moftinu (Rumunia).

Zgodnie z zawartą umową moduły LTS i TEG miały być dostarczone w styczniu 2018 r. Jak wcześniej informowano, moduły zostały wysłane z Kanady do Rumunii w dniu 16 stycznia 2019 r. (raport bieżący nr 2/2019). Dotarły one do Rumunii w dniu 28 stycznia 2019 r. i zostały przewiezione do hal fabrycznych Confind SRL – podmiotu realizującego kontrakt wykonawczy EPC – w celu przeprowadzenia przeglądu i testów przed przewiezieniem ich na miejsce. W trakcie przeglądu okazało się, że moduły nie zostały prawidłowo wykonane, a jednocześnie odnotowano brak szeregu istotnych elementów modułów. Spółka i podmiot realizujący kontrakt wykonawczy podjęły intensywne działania w celu naprawy wad i ukończenia montażu w halach fabrycznych Confind.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .
Załączniki
PlikOpis
4 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 4/2019Date: 2019-02-25Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Serinus Files Legal Claim for Moftinu Gas Plant Delays


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Serinus”
or the “Company”) announces that its wholly-owned
subsidiary, Serinus Energy Canada Inc., has filed a suit against Aval
Engineering Inc. of Alberta and Kocken Energy Systems Incorporated of
Nova Scotia and certain of their directors and officers. The suit claims
more than US$25.4 million in damages for chronic mismanagement as well
as misappropriation of funding provided by Serinus which resulted in
repeated failures to deliver the completed and tested Low Temperature
Separation (“LTS”) and Triethylene Glycol (“TEG”) units needed to
complete the Company’s gas conditioning plant on the Moftinu site in
Romania.


The LTS and TEG units were originally contracted to be delivered in
January 2018. As previously announced, the units were shipped from
Canada to Romania on 16 January 2019 (current report No. 2/2019). They
arrived in Romania on 28 January 2019 and were then taken to the
fabrication yard of the project EPC Contractor, Confind SRL, for
inspection and testing prior to shipment to site. During inspection, it
was discovered that the units were not properly fabricated, including
various parts being missing. The Company and the EPC Contractor have
been working diligently to rectify this and complete final assembly at
the Confind fabrication yard.


The attachment to this current report contains text of respective news
release in English, which has been filed by the Company in the UK and
will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony