Zobacz wszytkie

SYMBIO POLSKA S.A.: Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A. (ESPI)

26.02.2019 16:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

SYMBIO POLSKA S.A.
Temat


Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu funduszy CP FIZ oraz Capital Partners Investment I FIZ o zawarciu w dniu 21 lutego 2019 roku z LOOK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów sprzedaży akcji Spółki - w szczególności o zawarciu przez:


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYMBIO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-228Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zawieprzycka8m
(ulica)(numer)
+48 81 756 46 00+48 81 756 46 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-26Sebastian FrydrychPrezes Zarządu
podstrony