Zobacz wszytkie

SYMBIO POLSKA S.A.: Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A. - KOREKTA (ESPI)

26.02.2019 16:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie umowy zbycia akcji Symbio Polska S.A. - KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka") informuje, że raport bieżący nr 3/2019 z dnia 26.02.2019 nie został na skutek pomyłki przekazany w całości. Poniżej pełna, poprawna treść raportu:

Zarząd Symbio Polska S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu funduszy CP FIZ oraz Capital Partners Investment I FIZ o zawarciu w dniu 21 lutego 2019 roku z LOOK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umów sprzedaży akcji Spółki - w szczególności o zawarciu przez:
1. CP FIZ działający w imieniu i na rzecz subfunduszu CP Private Equity FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 2.345.332 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.196.119,32 zł za łączną cenę 469.066,40 zł,
2. CP FIZ działający w imieniu i na rzecz subfunduszu CP Absolute Return FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 2.662.330 akcji o łącznej wartości nominalnej 1.357.788,30 zł za łączną cenę 532.466,00 zł,
3. Capital Partners Investment I FIZ umowy sprzedaży na rzecz LOOK Group sp. z o.o. 1.552.001 akcji o łącznej wartości nominalnej 776.220,51 zł za łączną cenę 304.400,20 zł.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYMBIO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-228Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zawieprzycka8m
(ulica)(numer)
+48 81 756 46 00+48 81 756 46 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-26Sebastian FrydrychPrezes Zarządu
podstrony