Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. ?Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (ESPI)

26.02.2019 17:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w
zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie
MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 22/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku, nr 13/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku oraz nr 13/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, informuje iż w dniu 26 lutego 2019 roku do Spółki wpłynęła zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA" realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, do dnia 30 kwietnia 2019 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 31 grudnia 2018 roku).

Wydana zgoda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jest następstwem złożonego przez Spółkę wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu. Aktualnie Spółka rozpoczyna formalną procedurę zawarcia stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie – o podpisaniu aneksu Spółka poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-02-26Beata Majewska-KarpProkurent


2019-02-26Tomasz BlatProkurentpodstrony