Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy (ESPI)

27.02.2019 20:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2019 r., zgodnie z rekomendacją Zarządu przedstawioną na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty akcjonariuszom dywidendy w wysokości 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na 1 akcję Asseco Business Solutions S.A. Część zysku netto za rok obrotowy 2018 przeznaczona na dywidendę wynosi 50 127 289,50 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy). Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 12 441 391,43 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści czterdzieści trzy grosze) Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu, proponuje przekazać na kapitał zapasowy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-27Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu
2019-02-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony