Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję (ESPI)

27.02.2019 20:42

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019
Data sporządzenia:2019-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
Temat
Powołanie Członków Zarządu Asseco Business Solutions na nową czteroletnią kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Asseco Business Solutions S.A., działając na podstawie § 13 ust. 10 pkt 8) Statutu Spółki oraz art. 369 § 1 KSH, w związku z postanowieniami § 14 ust. 2 Statutu Spółki, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2019 r. powołała na nową czteroletnią kadencję (obejmującą lata 2019 – 2023) Zarząd Asseco Business Solutions S.A. w składzie:

1.Wojciech Barczentewicz – Prezes Zarządu
2.Piotr Masłowski – Wiceprezes Zarządu
3.Andreas Enders – Wiceprezes Zarządu
4.Mariusz Lizon – Członek Zarządu

Wszystkie osoby wchodziły w skład Zarządu poprzedniej kadencji.

Życiorysy powołanych Członków Zarządu znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Zgodnie z oświadczeniami przekazanymi przez powołanych Członków Zarządu,
żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Asseco Business Solutions S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto żaden z powołanych Członków Zarządu nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
Załączniki
PlikOpis
załącznik do rb 3.2019.docżyciorysy

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-27Wojciech Barczentewicz
Prezes Zarządu
2019-02-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu
podstrony