Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Informacja produktowa (ESPI)

01.03.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019
Data sporządzenia:2019-03-01
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rumunia - Moduł TEG w drodze do Moftinu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o zakończeniu ostatecznego montażu i testów modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol - TEG). Moduł TEG obecnie jest w drodze z hali fabrycznej firmy Confind w rumuńskiej miejscowości Campina do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind.

Po przewiezieniu na miejsce moduł TEG zostanie ponownie zmontowany, a następnie podjęte zostaną prace nad instalacją modułu w ramach przygotowań do produkcji gazu.

Moduł do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation - LTS) ma zostać dostarczony do zakładu przetwarzania Moftinu po przeprowadzeniu ostatecznego montażu i testów.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .
Załączniki
PlikOpis
6 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 6/2019Date: 2019-03-01Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Romania - TEG Unit Enroute to Moftinu


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (the “Company”) is listed on AIM in the
UK, the Management of the Company informs that it has published
information outside the Republic of Poland announcing that the final
assembly and testing of the Triethylene Glycol Unit (“TEG”) has been
completed. The TEG is now being transported from the Confind fabrication
yard in Campina, Romania to the Moftinu plant site. The Moftinu site is
approximately 550 km from the Confind facility.


Once on site the TEG will be reassembled and work will commence to
install the unit in preparation for gas production.


The Low Temperature Separation Unit (“LTS”) will be transported to the
Moftinu plant site once final assembly and testing is complete.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-01Jeffrey AuldPrezes i Dyretkor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony