Zobacz wszytkie

KBJ S.A.: Umowa z KGHM Polska Miedź SA (ESPI)

07.03.2019 16:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019


Data sporządzenia: 2019-03-07
Skrócona nazwa emitenta
KBJ S.A.
Temat
Zawarcie istotnej umowy z KGHM Polska Miedź S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd KBJ S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu przez KBJ S.A. w dniu 6 marca 2019 roku umowy z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie („Klient”).

Przedmiotowa umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia dot. świadczenia usług wsparcia eksperckiego, prac analitycznych i programistycznych w rozwiązaniach SAP. Zawarta umowa ma charakter ramowy, tj. Klient nie jest zobowiązany do wykorzystania całości przewidzianego w umowie budżetu.

Łączna wartość umowy przekracza kwotę 2 mln zł netto.

Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na planowane przychody. Emitent uznał ją również za istotną z uwagi na perspektywy rozwoju Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KBJ S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-785Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Broniewskiego3
(ulica)(numer)
+48 22 652 32 30+48 22 417 57 82
(telefon)(fax)
biuro@kbj.com.plwww.kbj.com.pl
(e-mail)(www)
726-257-17-99100393858
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-07Artur JedynakPrezes Zarządu
podstrony