Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

11.03.2019 13:35

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-03-11
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Spółka") informuje, że 11 marca 2019 r. otrzymał drogą elektroniczną od KGHM Polska Miedź S.A. („KGHM") - akcjonariusza reprezentującego 10,39 proc. kapitału zakładowego Spółki - żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) punktu: podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

KGHM poinformował, że zamierza zaproponować dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i odpowiednie wnioski przedstawi na ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ZWZ zostanie zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a informacja o jego zwołaniu i porządku obrad zostanie przekazana w odrębnym raporcie oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2019

Request to include an item in the agenda of the nearest Ordinary General
Meeting of TAURON PolskaEnergia S.A.


TAURON Polska Energia S.A. ("Company”) informs that on 11 March 2019
they received, in electronic form, from KGHM Polska Miedź S.A. (“KGHM”)
– shareholder representing 10.39 percent of the Company’s equity - a
request to include the following item in the agenda of the nearest
Ordinary General Meeting of the Company (“OGM”): adoption of resolutions
concerning changes in the composition of the Company’s Supervisory Board.


KGHM informed that they intend to propose changes to the composition of
the Company's Supervisory Board and submit relevant motions at the OGM.


At the same time the Company informs that the OGM will be convened in
line with applicable laws andrelevant information about convening
the meeting and its agenda will be announced in a separate reportand
published on the Company’s website.

Legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. Piotra Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 00(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-11Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-11Kamil KamińskiWiceprezes Zarządu
podstrony