Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Zmiana daty premiery gry "The Padre" wydawanej przez spółkę zależną Emitenta (ESPI)

12.03.2019 18:40

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia: 2019-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zmiana daty premiery gry "The Padre" wydawanej przez spółkę zależną Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 marca 2019 r. powziął informację od swojej spółki zależnej: Feardemic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „Spółka”), o zmianie daty premiery gry "The Padre" (dalej jako "Gra"), wydawanej przez Spółkę. Zgodnie z otrzymaną informacją, premiera Gry nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku na platformach: XboX, PS4, Nintendo Switch i PC. Jak podała Spółka, zmiana daty premiery Gry związana jest z synchronizacja procesów certyfikacyjnych na poszczególnych platformach z działaniami marketingowymi Spółki oraz jej partnerów w celu maksymalizacji sprzedaży podczas premiery gry jednocześnie na wszystkich dostępnych platformach.

O zawarciu i szczegółach umowy dotyczącej wydania i dystrybucji Gry przez Spółkę, a także o pracach nad tą Grą i informacjach o jej premierze Emitent informował w raportach bieżących: nr 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018r., nr 22/2018 z dnia 30 lipca 2018r., nr 28/2018 z dnia 27 września 2018r. oraz nr 33/2018 z dnia 30 listopada 2018r.
Gra ta w opinii Emitenta będzie mieć wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok i kolejne okresy.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-12Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony