Zobacz wszytkie

SYMBIO POLSKA S.A.: Nabycie akcji przez podmiot powiązany (ESPI)

15.03.2019 19:27

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Zawarcie transakcji na akcjach Symbio Polska S.A. przez osobę powiązanią z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Lublinie "Emitent" informuje o otrzymaniu od Look Group sp. z o.o. - podmiotu powiązanego z Panem Sebastianem Frydrychem, Prezesem Zarządu Emitenta - powiadomienia o transakcji zawartej na akcjach Emitenta. Treść powiadomienia:
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej
a) Nazwa/Nazwisko Look Group sp. z o.o.

2 Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status Osoba blisko związana z osobą pełniącą obowiązki zarządcze - Prezesem Zarządu Symbio Polska S.A., Panem Sebastianem Frydrychem
b) Pierwotne powiadomienie/zmiana powiadomienie pierwotne
3
Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
a) Nazwa Symbio Polska S.A.
b) LEI 259400B3L6VDUEFK1R55
4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu
Kod identyfikacyjny Akcje zwykłe na okaziciela

PLSMBI000013
b) Rodzaj transakcji nabycie
c)
Cena i wolumen Cena Wolumen
0,20 PLN 6.529.663
d)
Informacje zbiorcze
 Łączny wolumen
 Cena
6.529.663
0,20 PLN
e) Data transakcji 12.03.2019
f) Miejsce transakcji Poza systemem obrotu

.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)SYMBIO POLSKA S.A.
Handel (han)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)20-228
Lublin(kod pocztowy)
(miejscowość)Zawieprzycka
8m(ulica)
(numer)+48 81 756 46 00
+48 81 756 46 01(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)


(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony