Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zmiana terminu przekazania SA-R 2018 i SA-RS 2018 (ESPI)

18.03.2019 14:59

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019


Data sporządzenia: 2019-03-18
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego TAURON Polska Energia S.A., skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018 i podjęciu decyzji o przekazaniu tych raportów do publicznej wiadomości w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2019 z 30 stycznia 2019 r. pierwotna data publikacji tych raportów była ustalona na 24 kwietnia 2019 r.


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-18Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-18Krzysztof SurmaProkurent
podstrony