Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Szacunkowe wybrane wyniki finansowe za 2018 rok (ESPI)

20.03.2019 10:17

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019


Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Informacja o wybranych wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż zbliża się do zakończenia księgowań dokumentów dotyczących okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i w związku z powyższym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za ten okres, które wynoszą:

Przychody netto ze sprzedaży – 385,6 mln PLN
Zysk netto – 4,7 mln PLN
Zapasy - 43,6 mln PLN
Zobowiązanie krótkoterminowe - 44,6 mln PLN

Skonsolidowany raport roczny (RS) za 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 8 kwietnia 2019 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98+48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-184-15015854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-20Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-03-20Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony