Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Aneks do umowy o dofinansowanie projektu (ESPI)

20.03.2019 17:32

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019


Data sporządzenia: 2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż w dniu 20 marca 2019 roku zawarła z Ministerstwem Rozwoju i Finansów aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Makaronowego przy spółce MAKARONY POLSKIE SA” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, o której Spółka informowała wcześniej w raportach bieżących: nr 11/2018 z dnia 30 maja 2018 roku, nr 35/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, nr 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku oraz nr 24/2016 z dnia 11 października 2016 roku.

Na mocy zawartego aneksu zaktualizowano okres realizacji projektu na dzień 31 marca 2020 roku (dotychczasowy termin przypadał na dzień 30 czerwca 2019 roku).

Zawarty aneks jest następstwem złożonego przez Spółkę wniosku o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu, podyktowanego zmianami wprowadzonymi do dokumentacji budowalnej oraz zakresu prac budowlanych. Przesunięcie w czasie terminu zakończenia projektu pozwoli Spółce w pełni wywiązać się ze zobowiązań i zrealizować projekt zgodnie z zamierzeniami.

Pozostałe postanowienia umowy o dofinansowanie pozostają bez zmian.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-03-20Tomasz BlatProkurent


2019-03-20Witold ŻarekProkurentpodstrony