Zobacz wszytkie

EXAMOBILE S.A.: łączna wartość przychodów ze sprzedaży (ESPI)

22.03.2019 13:26

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-03-22
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Transakcje na wartość umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w ramach współpracy z Kontrahentem, łączna wartość przychodów ze sprzedaży EXAMOBILE S.A. realizowanej do firm należących do grupy kapitałowej Kontrahenta w okresie od publikacji ostatniego raportu bieżącego (ESPI nr 10/2018 z dnia 28.11.2018 roku) informującego o transakcjach realizowanych z tym Kontrahentem, wzrosła o kwotę 328 376,81 zł.
Współpraca z Kontrahentem polega na emisji reklam oraz dystrybucji produktów cyfrowych z wykorzystaniem systemów i platform cyfrowych Kontrahenta. Kontrahent należy do międzynarodowej grupy kapitałowej, która jest jedną z wiodących na świecie w branży reklamy oraz dystrybucji produktów cyfrowych na urządzenia mobilne.
Warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu transakcjach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EXAMOBILE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kustronia40
(ulica)(numer)
+48 797 12 13 13
(telefon)(fax)
examobile@examobile.comwww.examobile.com
(e-mail)(www)
547-21-36-689242585674
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-22Maciej Błasiak
Prezes Zarządu
Maciej Błasiak
podstrony