Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Zbycie akcji przez fundusze zarządzane przez PZU TFI SA (ESPI)

09.04.2019 09:47

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019
Data sporządzenia:2019-04-09
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej 5% przez fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9.04.2019 r. powziął informację o zawiadomieniu od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (TFI PZU) o zmniejszeniu łącznego udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez zarządzane przez TFI PZU fundusze inwestycyjne:

- PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

- inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,

- PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Universum.

Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 5 kwietnia 2019 r. transakcji sprzedaży akcji Spółki dokonanych w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.
Załączniki
PlikOpis
Ujawnienie stanu posiadania akcji przez FI TFI PZU SA.pdfZawiadomienie TFI PZU S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-09Artur WasilPrezes Zarządu
2019-04-09Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony