Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 (ESPI)

16.04.2019 08:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-04-16
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 r. powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r. (IQ 2019) i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości:

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za IQ 2019:

Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 206,5 mln zł
EBIT: 111,6 mln zł
Zysk netto: 87,6 mln zł

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.532 tys. ton, a sprzedaż 2.365 tys. ton.

Uzyskane w IQ 2019 wyniki finansowe są efektem ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni, uzyskanego wysokiego poziomu produkcji i sprzedaży węgla handlowego oraz wzrostu cen sprzedaży węgla w kontraktach na 2019 r.

W omawianym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki.

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-16Artur WasilPrezes Zarządu
2019-04-16Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony